Syndrom DDA. Objawy, leczenie, schematy zachowań.

dda

DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików – to grupa osób, które wychowały się w rodzinach dotkniętych alkoholizmem. Ich doświadczenia w dzieciństwie miały głęboki wpływ na ich życie i funkcjonowanie jako dorosłych jednostek. W artykule przedstawimy istotę i charakterystykę DDA oraz omówimy skutki, jakie alkoholizm rodziców może mieć na życie i rozwój tych osób. Zbadamy również schematy zachowań, objawy oraz możliwości terapeutyczne dla DDA, aby zrozumieć, jakie wyzwania stoją przed nimi i jak mogą osiągnąć zdrowy rozwój emocjonalny i społeczny. Artykuł ten ma na celu zwiększenie świadomości na temat DDA oraz zapewnienie informacji i wsparcia dla osób, które doświadczyły tego rodzaju trudności w swoim życiu.

DDA – co to znaczy?

DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) to termin odnoszący się do osób, które wychowywały się w rodzinach, gdzie jeden lub obydwoje rodzice cierpieli na alkoholizm. DDA odnosi się do dorosłych jednostek, które jako dzieci doświadczyły negatywnych skutków alkoholizmu w rodzinie.

Osoby dorosłe, które były DDA, często doświadczają różnych trudności emocjonalnych, społecznych i psychicznych. Mogą mieć problemy z zaufaniem, niską samooceną, lękiem, trudnościami w relacjach interpersonalnych oraz trudnościami w utrzymaniu stabilnego życia. Często występuje u nich również ryzykowne zachowanie związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

Syndrom DDA – historia

Po raz pierwszy pojęcie “Dorosłe Dzieci Alkoholików” (DDA) zostało sformułowane przez Janet G. Woititz w jej książce zatytułowanej “Adult Children of Alcoholics” (Dorosłe Dzieci Alkoholików), opublikowanej w 1983 roku. Janet G. Woititz była terapeutką specjalizującą się w terapii rodzin dotkniętych alkoholizmem i opisała charakterystyczne cechy, wzorce zachowań oraz trudności, z którymi spotykają się osoby, które dorastały w rodzinach z alkoholowymi problemami.

Publikacja Woititz przyczyniła się do zwiększenia świadomości na temat specyficznych doświadczeń DDA i ich wpływu na życie dorosłych jednostek. Książka stała się ważnym źródłem informacji i wsparcia dla osób, które zidentyfikowały się jako DDA i poszukiwały zrozumienia oraz drogi do zdrowienia.

Od tego czasu pojęcie DDA rozprzestrzeniło się i jest szeroko stosowane w dziedzinie terapii, wsparcia psychologicznego oraz grupach wsparcia dla osób, które wychowały się w rodzinach z alkoholizmem. Janet G. Woititz odegrała kluczową rolę w uznaniu i rozpoznaniu tego specyficznego zjawiska, umożliwiając osobom DDA lepsze zrozumienie siebie i możliwość rozwoju emocjonalnego i społecznego.

Przeczytaj też: Domowe sposoby na ból zębów

Objawy DDA

Dorosłe dzieci alkoholików (DDA) często wykazują pewne charakterystyczne cechy, wynikające z ich doświadczeń w rodzinach dotkniętych alkoholizmem. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów takich cech:

 • Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji: DDA często doświadczają trudności w nawiązywaniu bliskich więzi oraz utrzymywaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi. Mogą mieć trudności z zaufaniem i lękiem przed odrzuceniem.
 • Niska samoocena: Wychowanie w rodzinie alkoholików może prowadzić do niskiej samooceny u DDA. Często odczuwają wewnętrzne przekonanie o swojej wartości, które zostało nadszarpnięte w trudnym środowisku rodzinnym.
 • Perfekcjonizm: DDA często dążą do doskonałości, aby udowodnić swoją wartość. Mogą mieć trudności z akceptacją własnych błędów i imperfekcji, ponieważ w rodzinie alkoholików często występowała nadmierna kontrola i oczekiwania.
 • Lęk i niepewność: Osoby dorosłe będące DDA często doświadczają chronicznego lęku i niepewności. Mogą odczuwać niepokój związany z sytuacjami zewnętrznymi, zmianami i konfliktami interpersonalnymi.
 • Nadmierna odpowiedzialność: DDA często przyjmują na siebie nadmierną odpowiedzialność za innych. Mogą mieć trudności z ustanowieniem granic i troszczeniem się o swoje własne potrzeby, skupiając się na zaspokajaniu potrzeb innych.
 • Hiperalertywność: DDA często są bardzo czujne na oznaki stresu i konfliktu. Mogą być nadmiernie czujne na zmiany nastroju i emocje innych osób wokół nich. Często reagują na sytuacje w sposób nadmiernie pobudzony lub przesadnie reagujący.
 • Trudności w ustanawianiu granic: DDA często mają trudności w ustanawianiu zdrowych granic w relacjach z innymi ludźmi. Mogą być zbyt pobłażliwi lub zbyt restrykcyjni, a także mieć trudności z wyrażaniem swoich potrzeb i asertywnością.
 • Unikanie konfliktów: DDA często mają trudności w radzeniu sobie z konfliktami i unikają trudnych sytuacji. Mogą starać się uniknąć konfrontacji i zachować spokój za wszelką cenę, nawet kosztem swoich własnych potrzeb i emocji.
 • Nadmierne dostosowanie się: W rodzinach z alkoholizmem często występowały zmienne i nieprzewidywalne warunki. DDA mogą wykształcić nawyk nadmiernej dostosowawczości, wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom innych, aby utrzymać harmonię i uniknąć konfliktów.

Ważne jest zrozumienie, że te cechy nie są nieodłącznymi atrybutami wszystkich osób dorosłych będących DDA. Każdy człowiek jest unikalny i może przejawiać różne cechy w zależności od indywidualnego doświadczenia i rozwoju. Wsparcie terapeutyczne i grupy wsparcia mogą pomóc DDA w zrozumieniu i przepracowaniu tych cech, a także w rozwoju zdrowszych strategii radzenia sobie i funkcjonowania.

Jakich partnerów wybierają DDA?

Wybór partnerów przez Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) może być zróżnicowany i różni się w zależności od indywidualnych doświadczeń i preferencji. Niemniej jednak, istnieją pewne tendencje i wzorce, które można zaobserwować. Oto kilka przykładów:

 • Osoby z tendencją do uzależnień: Ze względu na doświadczenia związane z alkoholizmem w rodzinie, niektóre DDA mogą podświadomie szukać partnerów, którzy również mają skłonności do uzależnień. Może to być uzależnienie od alkoholu, narkotyków, hazardu lub innych substancji lub zachowań.
 • Osoby, które potrzebują pomocy i opieki: DDA często przyzwyczajone są do pełnienia roli opiekuna lub nadmiernie odpowiedzialnej osoby w rodzinie. Mogą więc wybierać partnerów, którzy potrzebują ich pomocy i opieki, aby podtrzymać ten znany wzorzec.
 • Osoby z trudnościami emocjonalnymi: Niektóre DDA mogą być przyciągane do partnerów, którzy również mają trudności emocjonalne lub problemy psychiczne. To może wynikać z wcześniejszego doświadczenia i bycia w relacjach z osobami uzależnionymi od alkoholu.
 • Osoby, które poszukują bezpieczeństwa i stabilności: Ze względu na niepewność i chaotyczność, jakie mogą doświadczać DDA w swoim wczesnym życiu, mogą szukać partnerów, którzy oferują im poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Mogą to być osoby odpowiedzialne, poukładane i stabilne emocjonalnie.

Warto jednak podkreślić, że powyższe wzorce nie są regułą, a każda osoba jest indywidualna. Wybór partnera zależy od wielu czynników, takich jak osobiste preferencje, rozwoju i doświadczeń życiowych. Nie można generalizować i stwierdzić, że wszyscy DDA wybierają podobnych partnerów. Ważne jest, aby każda osoba świadomie pracowała nad rozpoznawaniem swoich potrzeb, zdrowym rozwojem i budowaniem zrównoważonych, wspierających relacji.

Jak wygląda terapia DDA?

Terapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) obejmuje różne podejścia i metody, które pomagają osobom DDA zrozumieć i przepracować ich doświadczenia związane z alkoholizmem w rodzinie oraz rozwijać zdrowe strategie radzenia sobie. Oto kilka głównych elementów terapii dla DDA:

 • Terapia indywidualna: Terapeuci specjalizujący się w pracy z DDA prowadzą sesje terapeutyczne, w trakcie których osoba DDA ma możliwość rozmawiania o swoich doświadczeniach, emocjach i trudnościach. Terapeuta pomaga w identyfikowaniu i przepracowywaniu negatywnych wzorców zachowań oraz rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie.
 • Terapia grupowa: Grupy wsparcia dla DDA są miejscem, gdzie osoby z podobnymi doświadczeniami mogą się spotykać, dzielić swoimi historiami i wzajemnie się wspierać. Terapia grupowa umożliwia wymianę doświadczeń, zdobywanie perspektyw innych osób i rozwijanie umiejętności społecznych.
 • Edukacja na temat alkoholizmu i jego skutków: Terapia dla DDA często obejmuje edukację na temat alkoholizmu, jego wpływu na rodzinę i skutków dla DDA. Osoby DDA uczą się rozumieć mechanizmy alkoholizmu i jego wpływ na ich własne życie.
 • Praca nad samoświadomością i emocjonalnym uzdrowieniem: Terapia dla DDA pomaga osobom DDA w rozwijaniu samoświadomości, zrozumieniu swoich emocji i potrzeb oraz radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi. Terapeuta wspiera proces uzdrowienia emocjonalnego i pomaga w budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości.
 • Budowanie zdrowych granic i asertywności: Terapia dla DDA koncentruje się również na rozwijaniu umiejętności ustanawiania zdrowych granic w relacjach oraz asertywnego wyrażania swoich potrzeb i uczuć. Osoby DDA uczą się, jak tworzyć i utrzymywać zdrowe relacje interpersonalne.

Terapia dla DDA jest procesem indywidualnym, a konkretny plan terapeutyczny jest dostosowywany do potrzeb i celów każdej osoby. Istnieje wiele różnych podejść terapeutycznych, takich jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia psychodynamiczna czy terapia rodzinna, które mogą być wykorzystywane w terapii DDA w zależności od potrzeb i preferencji danej osoby.

W tej kategorii

osobowość narcystyczna
Psychologia

Osobowość narcystyczna: cechy charakterystyczne

Czy kiedykolwiek spotkałaś osobę, która skupiała się głównie na sobie, wykazywała nadmierne poczucie własnej wartości i trudności w empatii? To mogą być cechy osobowości narcystycznej. Osobowość narcystyczna to złożone zagadnienie, które dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiet. W tym artykule spojrzymy bliżej na ten temat, aby zrozumieć, czym jest osobowość narcystyczna, jakie są jej objawy […]

Więcej
stalking
Psychologia

Stalking – co to jest, gdzie zgłosić, jak się bronić?

Stalking jest poważnym problemem społecznym, który dotyka wielu osób na całym świecie. Termin ten odnosi się do niepożądanego i uporczywego śledzenia i nękania innej osoby. Stalkerzy często używają różnych metod, takich jak śledzenie online, monitorowanie działań i obserwowanie ofiary, aby naruszać jej prywatność i wpływać na jej życie. W dzisiejszych czasach, gdy technologia staje się […]

Więcej
dwubiegunowość
Psychologia

Dwubiegunowość – co to jest, jak rozpoznać i leczyć

Dwubiegunowość, znana również jako choroba afektywna dwubiegunowa, to poważne zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się występowaniem okresów manii i depresji. Osoby cierpiące na dwubiegunowość doświadczają cyklicznych zmian nastroju, które mogą znacznie wpływać na ich codzienne funkcjonowanie. W tym artykule dowiecie się więcej o dwubiegunowości, jej objawach, sposobach rozpoznawania i leczenia. Dwubiegunowość – objawy Dwubiegunowość objawia się […]

Więcej