Mobbing w pracy: jak rozpoznać i jak się bronić?

mobbing w pracy

Mobbing w miejscu pracy jest poważnym problemem, który dotyka wielu pracowników na całym świecie. To forma przemocy psychologicznej, która może powodować szkody zarówno dla ofiar, jak i dla organizacji. W tym artykule omówię, jak rozpoznać mobbing w pracy oraz jak się bronić przed tym zjawiskiem.

Co to jest mobbing w pracy?

Mobbing w pracy jest określany jako długotrwałe i powtarzające się zachowania, które mają na celu upokorzenie, zastraszenie lub zdeprecjonowanie innej osoby w miejscu pracy. Może to obejmować obraźliwe uwagi, szykany, ignorowanie, izolację społeczną, nadmierne nadzorowanie pracy, a nawet groźby fizyczne.

Jak rozpoznać mobbing w pracy?

Rozpoznanie mobbingu w miejscu pracy może być trudne, ponieważ ofiary często obawiają się zgłaszania takich przypadków. Jednak istnieje kilka znaków, na które warto zwrócić uwagę:

1. Ciągłe obraźliwe uwagi i krytyka

Jeśli osoba jest stale krytykowana i otrzymuje obraźliwe uwagi dotyczące swojej pracy, wyglądu lub innych cech osobistych, może to być znak mobbingu.

2. Izolacja społeczna

Jeśli pracownik jest systematycznie ignorowany, wykluczany z działań grupowych lub społeczności w miejscu pracy, może to wskazywać na mobbing.

3. Nadużycie władzy i kontrola

Jeśli przełożony lub inny pracownik wykorzystuje swoją pozycję w celu nadzorowania i kontrolowania pracy innej osoby w sposób nieuzasadniony, może to być oznaką mobbingu.

4. Groźby i zastraszanie

Jeśli pracownik otrzymuje groźby lub jest zastraszany przez innych pracowników lub przełożonych, jest to wyraźny sygnał mobbingu.

Skutki mobbingu

Mobbing, czyli dręczenie w miejscu pracy, może mieć szereg negatywnych skutków zarówno dla ofiar, jak i dla organizacji. Oto niektóre z możliwych skutków mobbingu:

 • Problemy zdrowotne: Ofiary mobbingu często doświadczają różnego rodzaju problemów zdrowotnych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Mogą występować objawy takie jak stres, bezsenność, depresja, lęki, bóle głowy, problemy trawienne i inne dolegliwości somatyczne.
 • Obniżona samoocena: Mobbing często prowadzi do obniżenia samooceny u ofiar. Ciągłe ataki i krytyka mogą sprawić, że osoba zaczyna wątpić w swoje umiejętności i poczucie własnej wartości.
 • Problemy z relacjami społecznymi: Ofiary mobbingu często mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji społecznych. Mogą czuć się izolowane, nieufne wobec innych ludzi i trudno im zaufać.
 • Absencja i obniżona produktywność: Mobbing może prowadzić do częstych nieobecności w pracy ze względu na problemy zdrowotne oraz do obniżenia efektywności i produktywności ofiar. Zmęczenie, brak motywacji i lęk przed kolejnymi atakami mogą wpływać na wydajność pracy.
 • Negatywne skutki dla organizacji: Mobbing nie tylko wpływa negatywnie na osoby dotknięte tym problemem, ale także na organizację jako całość. Może prowadzić do konfliktów w zespole, obniżenia morale pracowników, rotacji kadry oraz zmniejszenia efektywności i wyników firmy.
 • Konsekwencje prawne: Mobbing może mieć również poważne konsekwencje prawne dla pracodawcy, jeśli ofiara zdecyduje się zgłosić sprawę do sądu. Przedsiębiorstwo może być obciążone kosztami odszkodowań i utratą reputacji.

Ważne jest, aby mobbing był traktowany poważnie i aby pracodawcy podejmowali działania mające na celu zapobieganie temu zjawisku oraz tworzenie bezpiecznego i wspierającego środowiska pracy.

co grozi za mobbing

Jak się bronić przed mobbingiem?

Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą mobbingu w miejscu pracy, istnieje kilka kroków, które możesz podjąć w celu obrony i rozwiązania tej sytuacji:

1. Zbierz dowody

Zapisuj wszelkie incydenty mobbingu, daty, godziny, osoby zaangażowane i szczegóły zdarzeń. Zbieranie konkretnych dowodów pomoże Ci w przyszłości, gdy będziesz musiał zgłosić te przypadki.

2. Skonsultuj się z prawnikiem

Zwróć się do prawnika specjalizującego się w sprawach pracy, aby uzyskać poradę prawna w zakresie mobbingu. Prawnik będzie w stanie doradzić Ci, jakie są Twoje prawa i jak postępować dalej.

3. Zgłoś mobbing

Jeśli jesteś pewien, że jesteś ofiarą mobbingu, zgłoś to swojemu przełożonemu lub działowi zasobów ludzkich w Twojej organizacji. Przedstaw zebrane dowody i opowiedz o swoich doświadczeniach.

4. Szukaj wsparcia

Znajdź wsparcie u zaufanych kolegów z pracy, przyjaciół lub członków rodziny. Podziel się z nimi swoimi doświadczeniami i zapytaj o radę. Dobrze jest mieć kogoś, kto Cię wspiera i służy wsparciem emocjonalnym.

5. Zadbaj o siebie

Dbaj o swoje zdrowie i dobrostan emocjonalny. Wykorzystaj techniki relaksacyjne, uprawiaj regularną aktywność fizyczną i szukaj pomocy u specjalisty, jeśli odczuwasz trudności emocjonalne związane z mobbingiem.

Przeczytaj też: Czy psy mogą jeść czekoladę?

Co grozi za mobbing?

Osoba stosująca mobbing w miejscu pracy może być odpowiedzialna za swoje działania i podlegać różnym konsekwencjom. Oto niektóre z możliwych zagrożeń dla osoby stosującej mobbing:

 • Konsekwencje prawne: Jeśli ofiara mobbingu zdecyduje się zgłosić sprawę do sądu lub odpowiednich organów, osoba stosująca mobbing może stanąć przed konsekwencjami prawno-karnymi. Pracownikowi, który stosuje mobbing, może grozić odpowiedzialność cywilna i konieczność wypłacenia odszkodowania ofierze za poniesione szkody.
  • W Polsce kara za stosowanie mobbingu to nawet do 2 lat pozbawienia wolności
 • Sankcje w miejscu pracy: Pracodawca może podjąć różne działania wobec osoby stosującej mobbing, takie jak ostrzeżenia, zawieszenie, obniżenie wynagrodzenia lub w skrajnych przypadkach nawet zwolnienie dyscyplinarne. Organizacje często mają w swoich zasadach etycznych i regulaminach wskazane, że mobbing jest nieakceptowalny i podlega surowym konsekwencjom.
 • Utrata reputacji: Osoba stosująca mobbing naraża się na utratę reputacji zarówno w miejscu pracy, jak i w szerszym środowisku. Informacje o jej zachowaniu mogą się rozprzestrzeniać, co może negatywnie wpłynąć na jej relacje z innymi pracownikami i przyszłymi pracodawcami.
 • Izolacja społeczna: Osoba stosująca mobbing może spotkać się z dezaprobatą i odrzuceniem ze strony innych pracowników. Jej działania mogą doprowadzić do utraty zaufania i szacunku ze strony współpracowników, co może prowadzić do izolacji społecznej.
 • Trudności w znalezieniu pracy: Jeśli osoba stosująca mobbing zostanie zwolniona z obecnego miejsca pracy z powodu swojego zachowania, może mieć trudności w znalezieniu nowego zatrudnienia. Pracodawcy mogą reagować niechętnie na kandydata, który ma reputację osoby stosującej mobbing.

Podsumowanie

Mobbing w pracy jest poważnym problemem, który może mieć negatywne konsekwencje zarówno dla ofiar, jak i dla organizacji. Rozpoznanie mobbingu i podjęcie odpowiednich kroków w celu obrony jest kluczowe dla ochrony pracowników. Pamiętaj, że każdy ma prawo do bezpiecznego i sprawiedliwego miejsca pracy.

Ważne jest, abyś zgłaszał przypadki mobbingu i szukał wsparcia. Mobbing nie powinien być tolerowany, a odpowiednie działania mogą przyczynić się do poprawy sytuacji w miejscu pracy.

W tej kategorii

siec kontaktow biznesowych
Kariera

Sztuka budowania sieci kontaktów biznesowych

W dzisiejszym biznesowym świecie, budowanie sieci kontaktów jest kluczowym elementem sukcesu. Tworzenie mocnej i wartościowej sieci kontaktów może pomóc w rozwoju biznesu, zdobywaniu nowych klientów, nawiązywaniu partnerstw oraz otwieraniu drzwi do nowych możliwości. W tym artykule przedstawimy Ci sztukę budowania skutecznej sieci kontaktów i podzielimy się wartościowymi wskazówkami, które pomogą Ci osiągnąć sukces w tej […]

Więcej
jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
Kariera

Rozmowa kwalifikacyjna: jak się przygotować i nie dać zaskoczyć?

Rozmowa kwalifikacyjna to jedno z najważniejszych wydarzeń podczas procesu rekrutacyjnego. To ona decyduje o tym, czy otrzymamy posadę, na którą aplikujemy, czy też nie. Właśnie dlatego warto przygotować się do niej w sposób dokładny i kompleksowy. W niniejszym artykule przedstawimy wam kilka porad, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w sposób profesjonalny. Zapoznaj się z […]

Więcej
dobry manager
Kariera

10 cech dobrego managera

mu skutecznie zarządzać firmą. W dzisiejszych czasach, znalezienie dobrego managera to kluczowy element dla sukcesu biznesowego. Dlatego warto poznać 10 cech dobrego managera, aby móc skutecznie zarządzać firmą i osiągać lepsze wyniki. 1. Komunikacja Komunikacja to jedna z najważniejszych cech dobrego managera. Manager musi umieć skutecznie komunikować się z pracownikami, aby móc przekazywać swoje cele […]

Więcej