Osobowość narcystyczna: cechy charakterystyczne

osobowość narcystyczna

Czy kiedykolwiek spotkałaś osobę, która skupiała się głównie na sobie, wykazywała nadmierne poczucie własnej wartości i trudności w empatii? To mogą być cechy osobowości narcystycznej. Osobowość narcystyczna to złożone zagadnienie, które dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiet. W tym artykule spojrzymy bliżej na ten temat, aby zrozumieć, czym jest osobowość narcystyczna, jakie są jej objawy i jak może wpływać na życie zawodowe, relacje oraz samoocenę. Zapraszamy do lektury, aby zgłębić tę fascynującą tematykę.

Czym jest osobowość narcystyczna?

Osobowość narcystyczna jest zaburzeniem osobowości charakteryzującym się nadmiernym poczuciem własnej wartości, potrzebą uwielbienia i brakiem empatii wobec innych ludzi. Osoby z tą osobowością często mają skłonność do przeceniania swoich osiągnięć, pragną być w centrum uwagi i nieustannie poszukują uznania i podziwu otoczenia.

Rodzaje narcyzmu

W kontekście narcyzmu wyróżnia się kilka różnych rodzajów, które odzwierciedlają różne wyrażenia tej osobowości. Oto niektóre z głównych rodzajów narcyzmu:

 1. Narcyzm wysoce funkcyjny: Osoby o tym rodzaju narcyzmu mogą być uważane za skuteczne i utalentowane w swojej dziedzinie. Mają silne poczucie własnej wartości i skłonność do dominacji. Często dążą do osiągnięcia sukcesu i uznania, co pozwala im osiągać wysokie stanowiska i realizować swoje cele zawodowe. Mogą wykazywać pewne cechy narcystyczne, ale równocześnie są w stanie funkcjonować w społeczeństwie.
 2. Narcyzm agresywny: Ten rodzaj narcyzmu przejawia się w dominacji, manipulacji i wykorzystywaniu innych. Osoby z narcyzmem agresywnym często poszukują władzy i kontroli nad innymi, by osiągnąć swoje cele. Mogą wykorzystywać agresję werbalną lub fizyczną, aby podtrzymać swoje poczucie wyższości i utrzymać swoją pozycję.
 3. Narcyzm ukryty: Ten rodzaj narcyzmu jest trudniejszy do zauważenia, ponieważ osoby z tym typem często ukrywają swoje cechy narcystyczne za fasadą skromności lub troskliwości. Wykazują silną potrzebę uznania i potwierdzenia, ale w subtelny sposób. Mogą być bardzo wrażliwi na krytykę i zranienia, a jednocześnie przejawiać skłonność do manipulacji i wykorzystywania innych dla swojej korzyści.

Warto zauważyć, że te rodzaje narcyzmu nie są wzajemnie wykluczające się i osoba może wykazywać cechy z różnych rodzajów. W przypadku narcyzmu, diagnoza powinna być stawiana przez profesjonalnego terapeutę lub psychiatrę, na podstawie szerokiej oceny zachowań i objawów danej osoby.

Osobowość narcystyczna – jakie cechy są charakterystyczne?

Osobowość narcystyczna jest jednym z typów zaburzeń osobowości, które charakteryzują się nadmiernym poczuciem własnej wartości, potrzebą uznania i dominacji nad innymi. Osoby z osobowością narcystyczną często wykazują pewne wspólne cechy, takie jak:

 • Nadmierna samoocena: Osoby z osobowością narcystyczną mają silne przekonanie o swojej wyjątkowości i doskonałości. Często przeceniają swoje umiejętności i osiągnięcia, a także oczekują specjalnego traktowania i uznanie dla swoich zasług.
 • Brak empatii: Narcyści mają trudności z empatią i zrozumieniem uczuć innych ludzi. Skupiają się głównie na własnych potrzebach i pragnieniach, nie przejmując się zbytnio odczuciami innych.
 • Silna potrzeba uznania: Osoby z osobowością narcystyczną często poszukują ciągłego uznania i podziwu ze strony innych. Pragną być doceniane, chwalone i traktowane jako wyjątkowe jednostki.
 • Zazdrość i potrzeba rywalizacji: Osoby narcystyczne często odczuwają silną zazdrość wobec innych, zwłaszcza gdy innym udaje się osiągnąć coś, czego sami nie osiągnęli. Mogą być skłonne do rywalizacji i usiłować zdominować innych ludzi.
narcyzm narcyz

Objawy osobowości narcystycznej

Osobowość narcystyczna manifestuje się różnymi objawami, które mogą mieć negatywny wpływ na relacje interpersonalne i ogólną jakość życia. Poniżej przedstawiamy niektóre z charakterystycznych objawów tej osobowości:

 • Wykorzystywanie innych: Narcyzy często wykorzystują innych ludzi w celu osiągnięcia swoich własnych korzyści. Mogą manipulować, wyzyskiwać i zaniedbywać potrzeby innych, skupiając się tylko na sobie.
 • Nietolerancja krytyki: Osoby z osobowością narcystyczną mają zazwyczaj trudności z przyjmowaniem krytyki. Często reagują złością lub pogardą wobec osób, które wyrażają inne zdanie lub krytykują ich zachowanie.
 • Fantazje o władzy i sukcesie: Narcyzy mają tendencję do snucia fantastycznych wizji o swojej potędze, wpływie i sukcesach. Często marzą o byciu liderem, mają silną potrzebę dominacji i kontroli.

Osobowość narcystyczna a związki

Osobowość narcystyczna może mieć wpływ na związki międzyludzkie. Oto kilka aspektów związanych z tym zagadnieniem:

 • Egocentryzm i brak empatii: Osoby z osobowością narcystyczną często skupiają się głównie na własnych potrzebach, pragnieniach i sukcesach, ignorując lub lekceważąc potrzeby i uczucia swojego partnera. Brak empatii może prowadzić do braku zrozumienia, wsparcia i zaniedbywania drugiej osoby.
 • Wykorzystywanie i manipulacja: Narcyści często wykorzystują swoich partnerów do zaspokojenia swoich własnych celów i potrzeb. Mogą manipulować, kontrolować i dominować w związku, ignorując potrzeby i granice partnera.
 • Nadmierne oczekiwania: Osoby narcystyczne często mają wysokie oczekiwania wobec swojego partnera. Oczekują, że partner będzie ich podziwiał, chwalił i spełniał ich wszystkie potrzeby. Gdy te oczekiwania nie są spełnione, mogą być rozczarowane i niezadowolone.
 • Trudności w utrzymaniu trwałych związków: Ze względu na swoje zachowania i brak zdolności do empatii, narcyści mogą mieć trudności w utrzymaniu trwałych i zdrowych związków. Ich partnerzy mogą odczuwać brak bliskości emocjonalnej i autentycznego zaangażowania.
 • Względna relacja: Narcyzy często widzą swoje związki jako środek do osiągnięcia własnych celów i podtrzymywania swojego ego. Partner staje się dla nich narzędziem lub przedmiotem, a relacja staje się jednostronna i powierzchowna.

Ważne jest, aby pamiętać, że nie wszystkie osoby z cechami narcystycznymi są w pełni diagnozowane jako osoby z osobowością narcystyczną. Jednak te cechy mogą mieć wpływ na związki, prowadząc do trudności komunikacyjnych, napięć emocjonalnych i konfliktów. Jeśli masz trudności w związku z osobą, która wykazuje zachowania narcystyczne, warto szukać wsparcia terapeutycznego dla siebie i ewentualnie dla swojego partnera.

Polecamy: Jak rozpoznać mobbing w pracy i jak się przed nim bronić?

Osobowość narcystyczna a praca

Osobowość narcystyczna może mieć wpływ na życie zawodowe. Oto kilka aspektów związanych z tą tematyką:

 • Wielkopaństwo i potrzeba uznania: Osoby narcystyczne często dążą do osiągnięcia sukcesu zawodowego i chcą być rozpoznawane jako wyjątkowe i wybitne. Mogą przejawiać skłonność do dominacji i chęć zajmowania centralnej pozycji w miejscu pracy.
 • Nadmierne rywalizowanie: Narczy często odczuwają silną potrzebę bycia najlepszymi i prześcigają się w rywalizacji z innymi. Mogą nie tolerować krytyki i być skłonni do deprecjonowania innych pracowników, aby podkreślić swoją przewagę.
 • Manipulacja i wykorzystywanie innych: Osoby z osobowością narcystyczną mogą wykorzystywać innych pracowników do realizacji swoich celów. Mogą manipulować, kontrolować i wykorzystywać innych dla własnej korzyści, nie przejmując się skutkami dla innych osób.
 • Trudności w pracy zespołowej: Brak empatii i skupienie na własnych potrzebach może utrudniać współpracę z innymi członkami zespołu. Narcyści mogą być dominujący, niecierpliwi, trudni do współpracy i nieuwzględniający potrzeb i perspektyw innych osób.
 • Spadek efektywności: Ze względu na swoje skupienie na własnych potrzebach i pragnieniach, osoby narcystyczne mogą tracić zainteresowanie zadaniami, które nie przynoszą im natychmiastowego uznania. Mogą być mniej skłonne do podejmowania długoterminowych wysiłków i utrzymania trwałego zaangażowania w pracę.
 • Konflikty i trudności interpersonalne: Osoby narcystyczne często mają trudności w utrzymaniu zdrowych relacji z kolegami i przełożonymi. Ich potrzeba dominacji i chęć podkreślania swojej ważności mogą prowadzić do konfliktów i trudności w komunikacji.

Czy narcyzm się leczy?

Narcyzm jest złożoną osobowością, której leczenie może być trudne i wymagać zaangażowania osoby dotkniętej nim. W przypadku narcyzmu, leczenie skupia się na zmianie negatywnych wzorców zachowań i myślenia oraz budowaniu zdrowych relacji. Oto niektóre metody, które mogą być stosowane w terapii osobowości narcystycznej:

 1. Terapia psychodynamiczna: Terapia oparta na podejściu psychodynamicznym może pomóc osobie z narcyzmem zrozumieć korzenie i przyczyny swoich zachowań. Terapeuta może pomóc w identyfikowaniu i rozwiązaniu konfliktów emocjonalnych oraz w rozwijaniu zdrowych mechanizmów radzenia sobie.
 2. Terapia poznawczo-behawioralna: Terapia poznawczo-behawioralna może skupić się na zmianie negatywnych myśli i wzorców myślowych związanych z narcyzmem. Celem terapii jest rozwinięcie zdrowszych przekonań i nawyków, które promują empatię, szacunek dla innych i zdrowe relacje.
 3. Terapia grupowa: Udział w terapii grupowej może być korzystny dla osób z narcyzmem, ponieważ pozwala na interakcję z innymi i uczenie się przez obserwację i otrzymywanie informacji zwrotnej od innych członków grupy. Terapia grupowa może pomóc osobom narcystycznym w rozwijaniu empatii, słuchania innych i budowaniu zdrowych relacji.
 4. Terapia rodzinna: Terapia rodzinna może być skutecznym narzędziem w leczeniu narcyzmu, ponieważ skupia się na dynamice rodzinnej i interakcjach, które mogą wpływać na rozwój narcyzmu. Terapeuta może pomóc rodzinie w identyfikowaniu negatywnych wzorców komunikacji i współpracy, oraz w budowaniu zdrowej i wspierającej atmosfery.

Warto jednak zauważyć, że osoby z narcyzmem mogą mieć trudności z uznaniem swojego problemu i skłonność do szukania pomocy terapeutycznej. Leczenie narcyzmu wymaga zrozumienia, motywacji i zaangażowania ze strony osoby dotkniętej. Ważne jest, aby osoba z narcyzmem szukała profesjonalnej pomocy terapeutycznej od doświadczonego specjalisty w dziedzinie zaburzeń osobowości.

W tej kategorii

dda
Psychologia

Syndrom DDA. Objawy, leczenie, schematy zachowań.

DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików – to grupa osób, które wychowały się w rodzinach dotkniętych alkoholizmem. Ich doświadczenia w dzieciństwie miały głęboki wpływ na ich życie i funkcjonowanie jako dorosłych jednostek. W artykule przedstawimy istotę i charakterystykę DDA oraz omówimy skutki, jakie alkoholizm rodziców może mieć na życie i rozwój tych osób. Zbadamy również schematy […]

Więcej
stalking
Psychologia

Stalking – co to jest, gdzie zgłosić, jak się bronić?

Stalking jest poważnym problemem społecznym, który dotyka wielu osób na całym świecie. Termin ten odnosi się do niepożądanego i uporczywego śledzenia i nękania innej osoby. Stalkerzy często używają różnych metod, takich jak śledzenie online, monitorowanie działań i obserwowanie ofiary, aby naruszać jej prywatność i wpływać na jej życie. W dzisiejszych czasach, gdy technologia staje się […]

Więcej
dwubiegunowość
Psychologia

Dwubiegunowość – co to jest, jak rozpoznać i leczyć

Dwubiegunowość, znana również jako choroba afektywna dwubiegunowa, to poważne zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się występowaniem okresów manii i depresji. Osoby cierpiące na dwubiegunowość doświadczają cyklicznych zmian nastroju, które mogą znacznie wpływać na ich codzienne funkcjonowanie. W tym artykule dowiecie się więcej o dwubiegunowości, jej objawach, sposobach rozpoznawania i leczenia. Dwubiegunowość – objawy Dwubiegunowość objawia się […]

Więcej